‘Wij maken herinneringen voor later, geen illusies’

Wat doe je als schoolfotograaf met het verzoek om schoolfoto’s te photoshoppen?

EEMNES – Leuke schoolfoto hoor, maar kunnen jullie die wijnvlek van mijn zoontje niet weg photoshoppen? Of de schaafwond van mijn dochter minder zichtbaar maken? Foto Koch krijgt dagelijks verzoekjes van ouders om de schoolfoto van hun kind perfect te maken. Hoe ga je daar als schoolfotograaf mee om?

“We krijgen vragen voor het wegwerken van moedervlekken, scheve of missende tanden, littekens, shirts uit broeken, koortslippen, pleisters, muggenbulten, scheve plukjes haar, open gulpen, schaafwonden en wijnvlekken. ” Simone de Waard van de Foto Koch klantenservice schudt ze zo uit haar mouw. Volgens De Waard krijgt Koch gemiddeld twee keer per dag een dergelijke vraag.

De ouders van nu stellen hoge eisen aan de schoolfotograaf. Die moet hun kind in perfecte staat op de foto zetten. “Laatst kregen we foto’s retour van een meisje met een medische pleister op haar oog. De moeder had er een verontwaardigd briefje bij gedaan. Of de fotograaf die niet eerst weg had kunnen halen voordat ze de foto nam? Nu hoefde ze de foto’s niet omdat ‘het jammer was van de pleister’. ”

Directeur Maurice Looman is principieel tegen het bewerken van foto’s van schoolkinderen als daarbij met hun identiteit geknoeid wordt. Hij maakt een onderscheid tussen permanente en tijdelijke imperfectie, vertelt hij. “Alleen als een kind onder de muggenbulten of pennenstrepen zit, voldoen we wel aan verzoeken van de ouders om de schoolfoto te bewerken. Dan gaat het om een tijdelijke onvolkomenheid. Maar permanente onvolkomenheden horen gewoon bij het kind op de foto.”

Foto Koch wil geen beeld creëren dat niet echt is, legt Looman zijn standpunt uit. “Wij maken herinneringen voor later, geen illusies. Stel dat we bij een achtjarige op verzoek van zijn ouders een wijnvlek weg photoshoppen. Als dat kind op zijn achttiende de schoolfoto terugziet en hij nog steeds die wijnvlek heeft, wat denkt zo’n tiener dan? Dat klopt toch niet?”

Volgens Looman is een kind gewoon zoals het is, compleet met scheve tanden, moedervlek of hazenlip. “Wij als schoolfotograaf zijn er om het kind vast te leggen zoals het is op het moment dat de foto genomen wordt. We zijn er niet voor om de wereld mooier of perfect te maken. Wij geloven niet dat kinderen maakbaar zijn.”